Wat


CPO

Vooral in deze tijd zijn er dringend huizen nodig voor mensen die zich voor het eerst op de kopersmarkt bewegen. Nieuwbouw lijkt een zaak voor helpende projectontwikkelaars maar in Nederland hebben die partijen de markt in handen. Dat betekent dat ze geen sociaal bewustzijn laten prevaleren boven winstbejag. Het gevolg is dat vooral jongere mensen en alleenstaanden geen enkele kans meer maken op een betaalbaar huis. De markt dendert gewoon door en laat iedereen vallen, om van de rol van speculanten nog te zwijgen. Met een CPO sta je midden tussen de mensen en zoek je samen naar de laagste prijs in combinatie met persoonlijke wensen, duurzaamheid en betrokkenheid op elkaar. In groepsverband kom je veel verder in het verwezenlijken van leefbare woningbouw dan commerciele partijen doen geloven. Laat daar ook nog eens de makelaar tussenuit en je hebt een combinatie van bewoners die tegelijkertijd zelf ontwikkelaar Ún buurman zijn. De Bouwgaard leidt deze groep zelfredzame burgers naar hun eigen nieuwbouwwoning.

MFC

Een gemeenschapshuis is er voor iedereen. Toch valt het aantal activiteiten en doelstellingen in te delen. Naast sport en sociaalculturele accommodaties zijn er meestal meerdere partners betrokken bij een MFC. Maar het organiseren van exploitaiemogelijkheden voor het verenigingendeel vraagt om creatieve oplossingen in de samenwerking van betrokkenen. Een MFC is een samenwerkingsgeheel, bedoeld om kosten te besparen en directe, onderlinge betrokkenheid te vergroten. Het MultiFunctionele Centrum is een zaak van iedereen die mee wil doen.

Dat vergt een bepaalde opzet en een structuur van werken. De Bouwgaard verbindt verschillende partijen om te komen tot een zinvol samenwerkingsverband waarbij het er in de eerste plaats om gaat het bedrijf er te laten zijn en in de tweede plaats het bedrijf te doen presteren. Hierbij geldt opnieuw dat de leefbaarheid en dynamiek van een wijk- of dorpskern wordt verbeterd.